Aurinkoenergian mahdollisuudet puhuttavat Naantalissa ja Kaarinassa

Innovaatio, joka kurkottaa tulevaisuuteen: Smartflower-aurinkopaneeleita ei tiettävästi ole vielä yhtään Suomessa. Kukanmuotoinen aurinkopaneeli liikkuu auringon mukaan ja hyödyntää 100 prosenttia saatavilla olevasta energiasta. Kuva: ProAgria Länsi-Suomi.

Aurinkoenergia soveltuu osaksi kotien, maatilojen ja kiinteistöjen energiaratkaisuja, sillä se on uusiutuva, päästötön ja ehtymätön energiamuoto. Energiatehokkuuden eteenpäin viemiseen sitoutuvat kaupungit omissa vuoteen 2020 luotaavissa kaupunkistrategioissaan, mutta myös yksittäisellä asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman tavoitteisiin. Toimintaohjelman kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa vuoden 2020 tehokkuusvaatimukset etuajassa jo Suomen 100-vuotisjuhlavuotena 2017.

Aurinkoenergiaan liittyvä tekniikka kehittyy kovaa vauhtia ja aurinkoenergian hyödyntäminen kiinnostaa ihmisiä yhä laajemmin. Aurinkoenergiailloissa kuullaan aurinkoenergian hyödyntämisestä ja kannattavuudesta.

RAKENTAMINEN JA ASUMINEN. Vapaa-ajan ja vakituisiin asuntoihin sekä maatilojen tuotantorakennuksiin sopivista aurinkoenergiaratkaisuista järjestetään infotilaisuudet Naantalin kaupungintalolla 16. maaliskuuta ja Kaarinan Hovirinnan koululla 21. maaliskuuta. Molemmat tilaisuudet alkavat klo 18. Ensimmäinen Varsinais-Suomen kolmen tilaisuuden sarjasta järjestettiin Somerolla 14. helmikuuta.

Aurinkoenergiajärjestelmän käyttöönotosta on tullut laitteiden yleistymisen myötä edullisempaa. Tekniikan avulla auringon säteily muunnetaan joko sähköksi aurinkopaneeleilla tai lämmöksi aurinkokeräimillä.

Rakennetussa ympäristössä on tärkeää ottaa huomioon energiatehokkuus koko elinkaaren ajalla; rakentamisesta käyttöön, huoltoon ja arjen ratkaisuihin saakka.

Kohti vähähiilistä maaseutua

Uusiutuvan energian tuista tilaisuudessa kertoo ProAgria Länsi-Suomen bioenergia-asiantuntija Manu Hollmén.

– Yritysten aurinkosähköhankkeisiin on haettavissa 25 prosentin energiatuki. Energiatuki tarkoittaa maatilan tuotantorakennuksiin sijoittuvan aurinkoenergiajärjestelmän kohdalla 40 prosenttia investointikustannuksesta. Lisäksi asennustyöstä on mahdollista saada kotitalousvähennystä, kertoo Hollmén.

ProAgria Länsi-Suomen energia-asiantuntija Jukka Kontulainen sen sijaan alustaa Neuvo 2020 -palvelusta, joka on räätälöity maatilojen energianeuvontaan. Lähtökohtana energianeuvontapalveluille on kulutuksen ja energiatehokkuuden kartoitus ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet.

– Maatilojen neuvontajärjestelmän palvelutarjonnassa on esimerkiksi energiasuunnitelmien laadintaa sekä luomutuotantoon, integroituun kasvinsuojeluun ja uusien ratkaisujen testaamiseen liittyvää neuvontaa, Kontulainen listaa.
– Neuvonta on avointa kaikille maatilan pitäjille koko ohjelmakauden 2015–2020 ajan. Kartoitus kertoo energiansäästö- ja -tuotantomahdollisuuksista sekä arvion kannattavista ja tilalle räätälöidysti mitoitetuista energiaratkaisuista, lisää Kontulainen.

Tilaisuuksissa Länsi-Suomen Energiatoimisto/AF-Innovan Marjo Kekki alustaa aurinkolämmön hyödyntämisestä ja kannattavuudesta ja Esa Merivalli aurinkosähkön tekniikasta ja mitoituksesta. Puheenvuoro kuullaan myös Valonian energia-asiantuntija Liisa Harjulalta.

Mynämäki edelläkävijänä

ProAgrian asiantuntijat olivat Valonian mukana viime vuonna Mynämäessä järjestetyssä aurinkoenergiatilaisuudessa. Mynämäki kuuluu HINKU-kuntiin, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Mynämäessä ollaan aloittamassa uutta asukkaille ja yrityksille suunnattua aurinkopaneelien yhteishankintaa. Hankinnasta kiinnostuneille järjestettiin 23.2. infotilaisuus, johon saapui runsaat 50 kuntalaista. Edellinen yhteishankinta alueella järjestettiin vuonna 2013 ja Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistys on sen jälkeen saanut toivomuksia uudesta hankinnasta.

– Mynämäki on hyvä esimerkki kunnasta, jossa aurinkoenergiaa on hyödynnetty monipuolisesti muun muassa maatiloilla tuotantorakennusten sähköntuotantoon, Kontulainen ProAgria Länsi-Suomesta toteaa.

Kunnat tiedonvälittäjinä

Ilmestymisalueeltamme HINKU – Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen ovat tällä hetkellä sitoutuneet vasta Masku ja Mynämäki. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

– Kun suunnittelimme aurinkoenergiatilaisuuksien sarjaa Varsinais-Suomen alueelle, Kaarina, Naantali ja Somero olivat kaupunkeina itse aloitteellisia ja osoittivat kiinnostuksensa aiheeseen. Tilaisuuksien pääasiallisena tavoitteena on lisätä tietoisuutta paitsi energiatuista ja -palveluista, myös järjestelmien tekniikasta ja mitoituksesta, Hollmén ProAgria Länsi-Suomesta sanoo.

Tilaisuudet järjestää ProAgria Länsi-Suomi osana Vähähiilinen maaseutu – maaseudun uusiutuvat energiat -hankettaan yhteistyössä Valonian, AF-Innovan sekä yhteistyökaupunkien kanssa. Maksuttomat tilaisuudet on suunnattu kaikille aurinkoenergian hyödyntämisestä kiinnostuneille.

Katariina Mäkinen-Önsoy