Vesijohto ja paineviemäri suunnitteilla Askaisten Iiroisiin

Kuvituskuvaa linjapumppaamosta. Kuva: Seutusanomien kuva-arkisto.

Vesiosuuskunta on yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolaitos kun siinä on liittyneenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa kuluttama vesimäärä tai tuottama jätevesimäärä on vähintään 10 m3. Edellistä pienemmät vesiosuuskunnat eivät ole vesihuoltolain määrittelemiä vesihuoltolaitoksia.
Vesiosuuskunta on myös liiketaloudellista toimintaa harjoittava yritys. Vesiosuuskunnan omistavat ja sitä hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet. Osuuskunta harjoittaa toiminnallaan taloudellista toimintaa jäsentensä hyväksi.
Vesiosuuskuntatoiminta on jäsenille peruspalveluja tuottavaa toimintaa, jota säätelevät useat lait ja asetukset. Toiminnan tulee olla ammattimaista – pelkällä talkootoiminnalla ei välttämättä suoriudu laitoksen asianmukaisesta hoidosta.
Vesiosuuskunnan hallituksella ja toimihenkilöillä on vastuu verkoston rakentamisesta, laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta, asianmukaisesta jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä laitoksen taloudellisesta toiminnasta.

MASKU. Maskun Askaisten Iiroisiin suunnitellaan rakennettavaksi vesijohtoa ja paineviemäriä merenpohjaan Honkaniemen kärjen ympäri. Hankkeesta vastaa Iiroisten vesiosuuskunta.

Maskun kunnanhallitus näyttää hankkeelle vihreää valoa, ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston rakennuslupaa odotellaan Iiroisten vesiosuuskunnan puheenjohtajan Kari Naatin mukaan saapuvaksi kuluvan kevään aikana.

Aluehallintoviraston myönteisen päätöksen jälkeen työ on määrä suorittaa heinäkuussa, jotta hankkeen ympäristöhaitat saadaan minimoitua.

– Työ ajoitetaan siten, että kalojen kutu ja lintujen pesintä eivät häiriinny, Naatti kertoo.

Työ valmistuu nopeasti

Vesijohto ja paineviemäri sijoitetaan noin kahden metrin syvyyteen vajaan sadan metrin päähän rantalinjasta. Putket upotetaan vesisuihkun avulla.

– Veteenlasku vie muutamia päiviä ja rakennelma vedetään niin kauas loma-asukkaiden rannoista, että asukkaille ei pääse työn aikana syntymään merkittävää häiriötä, Naatti toteaa.

– Putkia upotettaessa vesi samenee hetkellisesti, mutta siitä ei ole asukkaille käytännön haittaa, lisää Naatti.

Rakennustyössä on Naatin mukaan kyse normaalista verkon laajentamisesta. Alueelle valmistuu tänä vuonna uusi kiinteistö, ja hankkeen tarkoitus on liittää tämä kiinteistö kunnan veteen ja taata sille mahdollisuus johtaa jätevetensä asianmukaisesti käsittelyyn.

– Suunnitelmassa esitetty reitti Honkaniemen kärjen ympäri on ainoa mahdollinen alue, jolle verkostoa on mahdollista laajentaa niin, että kyseinen kiinteistö saadaan liitettyä järjestelmään, Naatti sanoo.

Jätevesi turvallisesti käsittelyyn

Iiroisten vesiosuuskunta on tarjonnut jäsenilleen vesihuoltopalveluja vuodesta 2006 lähtien. Vesiosuuskuntia on perustettu useille paikkakunnille, ja Naatin mukaan lähikunnista esimerkiksi Kustavin vesiosuuskunta on toteuttanut runsaasti vastaavanlaisia projekteja.

– Osuuskuntaamme kuuluu tällä hetkellä 74 kiinteistöä Askaisten alueella, eli olemme vielä varsin pieni osuuskunta esimerkiksi Kustavin suurempaan vesiosuuskuntaan verrattuna, Naatti kertoo.

Paikallisten vesiosuuskuntien tavoite on jätevesihuollon kautta turvata alueen vesistöjen puhtaus, ja myös Iiroisten vesiosuuskunnan päämäärä on tarjota jäsenilleen mahdollisuus toimittaa jätevetensä turvallisesti puhdistukseen.

– Tarve osuuskunnan perustamiselle lähti alunperin jätevesimääräyksistä. Vesiosuuskunnan avulla jätevesi matkaa turvallisesti Kakolan jätevedenpuhdistamoon, mikä on ympäristön lisäksi helpompaa myös asukkaille, Naatti jatkaa.

Essi Heinonen