Kiitos Puntalle

Haluan kiittää Raision kaupunginpuutarhuri Olli Puntaa Petäsmäen metsänhakkuusuunnitelmien tiedotus- ja kuulemistilaisuuksien järjestämisestä!

Tiistaina 4.1. paikalla oli parikymmentä raisiolaista ja aluksi metsäasiantuntija Kaamanen esitteli hakkuusuunnitelmat. Niistä virisikin vilkas keskustelu, jossa useimmilla oli toiveena, että hakkuita tehtäessä otettaisiin erityisesti huomioon metsän virkistyskäyttö. Saimme tietää, että nykyiset pöheiköt ja tiheiköt ovat seurausta 20 vuotta sitten tehdystä harvennushakkuusta. Siis jos metsää harvennetaan rajusti, sinne alkaa kasvaa tiheää pensaikkoa ja puustoa. Jos kyseessä olisi talousmetsä, nyt olisi aika kaataa suurimmat puut ja harventaa nuorempaa puustoa, jotta se pääsee kasvamaan paremmin. Meille paikalla olleille luvattiin, että ihan näin rajuja hakkuita ei olla tekemässä virkistysmetsässä, vaan suurimmista puista kaadettaisiin ”vain” puolet.

Eräs mukana ollut käytti hyvin asiantuntevan puheenvuoron ja oli sitä mieltä, että kaikki suurimmat puut tulisi jättää edelleen kasvamaan ja harventaa vain edellisen hakkuun jäljiltä liian tiheäksi kasvanutta 20-vuotiasta puustoa. Tällaisesta metsänhoidosta saisimme kiitosta tulevilta sukupolvilta. Koska yleinen mielipide näytti selvästi olevan hienovaraisen ja virkistyskäytön huomioon ottavan metsänhoidon kannalla, lupasi kaupunginpuutarhuri Punta pohtia vielä uudelleen hakkuiden laajuutta yhdessä metsäasiantuntijan kanssa. Suurkiitos siitä!!  On hienoa, että asukkaiden mielipiteet otetaan huomioon.

Saila Rintee

kaupungnvaltuutettu, Vihreät