Uhkaavatko yhteysalusliikenteen maksut saariston elinvoimaisuutta?

Kuvassa Velkuan reitillä liikennöivä m/s Kivimo. Kuva: Turun Seutusanomien kuva-arkisto.

Saaristoliikenteen muuttuminen maksulliseksi puhuttaa Naantalissa. Saaristolautakunta antaa lausuntonsa asiaan 20.12. mennessä.

LIIKENNE. Naantalin kaupungintalolla järjestettiin 30. marraskuuta saaristolaisten kuulemistilaisuus liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) suunnittelemista yhteysalusliikenteen maksuista. Maksut koskevaat sekä saariston vakiasukkaita että matkailijoita.

Saariston yhteysalusliikenteen maksukokeilu on tarkoitus aloittaa 1. huhtikuuta 2017. Vuoden 2018 loppuun saakka kestävää kokeilujaksoa valmistellaan LVM:ssä yhdessä Liikenneviraston, Trafin ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa.

Aikuisen kertalipun hinta olisi alle 10 meripeninkulman (n. 18,5 km) matkalta 10 euroa. Jos matka ylittää 10 meripeninkulmaa, matkan hinta olisi yhteensä 15 euroa. Tavaroiden, ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettamista koskevien maksujen suuruudet määritellään erikseen.

Joukkoliikenteeseen yhteneväisyyttä

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen saaristoliikenteen palvelutasovastaava Sirpa Vanhalan mukaan kokeilun lähtökohtana on liikennepoliittinen selonteko: Asetusmuutoksella pyritään vahvistamaan saaristoliikenteen palvelutasoa.

– Yhteysalusliikenne katsotaan joukkoliikenteeksi, jota verrataan muuhun joukkoliikenteeseen. Lisäksi kelirikkoaika syö liiketaloudellista kannattavuutta, toteaa Vanhala.

Tyrmääviä kannanottoja

Varsinais-Suomen liiton saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen kertoo, että maakuntaliitto on tyrmännyt asetusmuutosesityksen totaalisesti.

– Maksullisuus vaikuttaa siihen, että saaristoon ei lähdetä. Asetusmuutosesitys ei ole saaristolain mukainen, Heinonen kommentoi.

Varsinais-Suomen Yrittäjät ovat lausuneet 22.11. kannanottonaan, että saaristoliikenteeseen kaavaillut maksut uhkaavat saariston yritystoimintaa.

Yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo, etteivät asetuksessa mainitut yritysvaikutukset vastaa saaristolaisten näkemystä.

– Ylimalkainen yritysvaikutusten arviointi nähdään saaristossa naiivina. Luonnoksessa ei ole arvioitu maksullisuuden vaikutuksia paikallisten yritysten olemassa olevaan liiketoimintaan lainkaan. Jo nykyisin ajallisesti pitkät välimatkat tekevät kuljetukset saaristossa kalliiksi. Uudet maksut nostaisivat hintoja entisestään ja tekisivät monen yrityksen toiminnan mahdottomaksi. Esityksen vaikutukset matkailijoiden määräänkin arvioidaan vähäisiksi, Munter sanoo.
– Maksullinen liikenne ei ainakaan kannustaa saariston yrityksiä ja asukkaita kehittämään uusia markkinaehtoisia palveluja, lisää Munter.

Saaristolaisten ääni kuuluviin

Tilaisuuteen osallistuneiden saaristolaisten mielipide maksuihin oli yhtenevän vastustava:
– Katastrofaalinen asetus hiljentää saariston, uskoo yksi.

– Asetuksen mukaan työssäkäynti maksaisi 26 000 euroa vuodessa esimerkiksi Rymättylässä sijaitsevalta Ruotsalaisen saarelta, sanoo toinen.

– Ristiriitaista, että saaristoon luodaan markkinoita yrittämiseen. Asetus iskee perheisiin, vanhuksiin, koululaisiin ja erityisesti yrityksiin, jonka jälkeen ei ole enää markkinoita, jyrähtää kolmas.

– Pakinaisten ja Kuivaisten suunnalla on maksuttomuuden jälkeen nähty paljon kehitystä mm. rakentamisessa, muistuttaa neljäs kommentoija.

Maksullisiksi muuttuviin yhteysalusreitteihin kuuluvat Hiittisten reitti – itä ja länsi, Houtskarin reitti, Iniön lisäreitti, Korppoon reitti, Nauvon eteläinen ja poikittainen reitti, Nauvon pohjoinen reitti, Paraisten reitti, Rymättylän reitti, Utön reitti ja Velkuan reitti. Maanteiden jatkona liikennöivät lautat ja lossit sen sijaan säilyvät edelleen maksuttomina.

Katariina Mäkinen-Önsoy