SEURAKUNTA. Naantalin seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2019 on hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 1. joulukuuta.

Vuoden 2017 talousarvioon ei sisälly oleellisia toiminnallisia muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Määrärahat pysyvät myös vuoden 2016 tasolla. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,35 %. Verotuloja odotetaan vuoden 2017 aikana kertyvän 3 800 000 euroa.

Seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä on korvattu vuoden 2016 alusta lukien valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla on luovuttu seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Naantalin seurakuntayhtymälle vuonna 2017 tuleva korvaus on noin 369 000 euroa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekäkulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Henkilöstökulut ovat suurin menoerä: 2 175 550 euroa. Vuoden 2017 tuloksen oletetaan olevan -98 770 euroa ja tilikauden alijäämän 5 470 euroa.

Naantalin seurakuntayhtymä liittyy talous- ja palkkahallinnon palveluja tuottavan Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Seurakuntayhtymä on varautunut vuosien 2016–2017 investointisuunnitelmassa Hakapellon kappelin peruskorjaukseen, jonka urakoiden kilpailutus on parhaillaan meneillään. Hankkeen kustannusarvio on 1 050 000 euroa.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2018 Rymättylän kirkkoherra Petri Sirénin.