Sauvon Karunassa käynnissä Carunan maakaapelointihanke

Carunan mittava maakaapelointihanke on parhaillaan käynnissä Sauvon Karunassa. Kuva: Caruna Oy.

SAUVO. Caruna palaa juurilleen ja maakaapeloi noin 120 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Sauvon Karunassa ja sen lähiseudulla. Hanke parantaa huomattavasti kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, työllistää noin 70 henkilöä ja on arvoltaan noin seitsemän miljoonaa euroa.

Caruna siirtää sähköverkkoa maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta vahingoilta ja parantaa noin 1 500 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta. Parannushanke työllistää suoraan noin 70 henkilöä ja sen arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa.

Maakaapelointihankkeen kaivuutyöt on aloitettu lokakuussa 2016, ja ne kestävät arviolta marraskuuhun 2017. Vanhan verkon purkutyöt ajoittuvat loppuvuoteen 2017 ja alkuvuoteen 2018.

– Viemme Karunassa maan alle noin 120 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 100 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kertoo hankepäällikkö Kalle Sato.

Carunan Karunan työkohteiden urakoitsijakumppani on Eltel Networks Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Karunan maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan koko 80 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä, jotta se vastaa Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksiin myös jatkossa.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Carunan historia ulottuu vuoteen 1912 ja Karunan kylään, josta yhtiö on saanut nykyisen nimensä. Runsaan sadan vuoden aikana Suomi on sähköistetty ja luotettavasta sähkönjakelusta on tullut yhteiskunnan kriittinen perusedellytys.

TSS