E18-tie ja keskustan turvallisuus Raisiokeskuksen yrittäjien huolena

Raisiokeskuksen aamiaistreffit kirvoittivat jälleen paljon keskustelua 9. marraskuuta. Kuva: Ragip Önsoy.

Naantali–Raision osuuden yleissuunnitelman valmistumistavoite on syksyllä 2017. Hanke pyritään saamaan toteuttamisvalmiuteen 2020-luvun alkupuolella. Liikennevirasto on myöntänyt rahaa Raision keskustan tiesuunnittelun käynnistämiseen ensi vuodelle.

RAISIO. E18-kehätien suunnitelmat Raision keskustan kohdalla sekä torin ympäristön turvallisuus puhuttivat Raisiokeskuksen yrittäjien aamiaistreffeillä 9. marraskuuta. Raision kaupungilta paikalla olivat tekninen johtaja Antti Korte, kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

Korte muistutti yrittäjiä tilaisuuden alussa Turun kehätien kehittämisen taustoista:

– Kehätie kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T tieverkkoon, josta kehitetään yhtenäistä liikenneverkkoa. Naantali–Raision osuus sekä omana osahankkeenaan toteutettava Raision keskustan kohta ovat tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alemmalla tasolla. Liikenneturvallisuutta heikentäviä tasoristeyksiä on esimerkiksi enää vain tällä osuudella sekä Italiassa, Korte sanoo.

Monivaiheinen hanke

Korte myöntää, että kysymyksessä on kaiken kaikkiaan haastava projekti.

– Hanketta viedään eteenpäin monimuotoisesti ja -vaiheisesti valtiovetoisesti ELY-keskuksen johdolla. Asukkaiden ja yrittäjien palautteisiin tullaan palaamaan ja kysymään edelleen mielipiteitä, Korte huomauttaa.

Yrittäjänäkökulmasta puheenvuoroja käyttivät Jani Nieminen, Jukka Liukas ja Sakari Alaranta.

Alaranta otti esimerkiksi kasitien moottoritieksi muuttamisen jälkeiset liikenneratkaisut Maskun keskustassa.

– Sellaista katastrofia emme Raision osaksi halua. Tällä hetkellä liikennelinjat ovat elinkeinoelämän kannalta täällä sujuvia, hän tiivistää.

Osayleiskaavasta päätettiin vuonna 2015

Liukkaan ja Niemisen kysymykset koskivat yrittäjäkuulemisia Raision keskustan liikenneratkaisuihin liittyen.

– Keskikaupungin osayleiskaava, johon kehätien eli kantatien 40 tunneliinvienti keskustan kohdalla perustuu, on jo tehty. Kyseessä on pitkä prosessi, sillä osayleiskaavan laadinta alkoi syksyllä 2011 ja valmiiksi se saatiin kesällä 2015, Korte vastaa.

Osayleiskaavan, jonka tavoitevuodeksi on asetettu 2035, tarkoituksena on tiivistää keskustan rakennetta entistä urbaanimpaan suuntaan.

– Suunnittelussa mennään elinkeinonäkökulma edellä, sillä osayleiskaava mahdollistaa uutta asunto- ja toimitilarakentamista keskustaan mm. tunnelin maanpäälliselle alueelle, Korte toteaa.

– Osayleiskaavassa varaudutaan asukasluvun lisäykseen runsaalla 3000 asukkaalla vuoteen 2035 mennessä. Väestökehityksessä palveluntarve alueella kasvaa entisestään. Myös suunnitteilla olevan runkoliikenteen pysäkki sijoittuisi keskustaan, kaupunginjohtaja lisää.

Vastuualueet ja valvonta kunnossa

Raisiokeskuksen aamiaistreffeillä Martinhovissa oli aiheena 9.11. E18-tien suunnittelu sekä keskusta-alueen siisteys ja turvallisuus. Aiheesta olivat alustamassa Raision kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura (kuvassa), tekninen johtaja Antti Korte ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen. Kuva: Ragip Önsoy.
Raisiokeskuksen aamiaistreffeillä Martinhovissa oli aiheena 9.11. E18-tien suunnittelu sekä keskusta-alueen siisteys ja turvallisuus. Aiheesta olivat alustamassa Raision kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura (kuvassa), tekninen johtaja Antti Korte ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen. Kuva: Ragip Önsoy.

Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura valotti tehtyjä päätöksiä torin alueen kunnossapitäjien vastuualueista.

– Vastuualueet jakautuvat Tasalan Huollolle ja kaupungille niin, että kaupunki vastaa valoista ja viheralueista, Eura kertoo.
– Tori-isäntä Kari Hangalla on OMG baarin vessaan avain, jonka hän luovuttaa toripäivänä jollekin myyjälle. Pysyvää yleistä vessaa torille ei tule, mutta OMG:n kanssa tehty sopimus varmistaa torikauppiaiden vessaan pääsyn, Eura jatkaa.

Rauhattomuus on vähentynyt alueelle asennetun kameravalvonnan myötä.

– Kameroiden avulla on lisäksi saatu tehokkaasti selvitettyä tapahtuneita ongelmatilanteita. Valvontalaitteet ovat kuitenkin vain poliisin käytössä eli me emme kaupungin puolelta niitä tallenteita katso, Eura muistuttaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy